Gå till innehållet
Köp begagnat, vårda, återvinn. 

Läs mer

Så förlänger du mobilens livslängd

Virus i din mobil

Vi har uppmärksammat att en väldigt stor mängd SMS har skickats från din mobil. Detta är så många SMS att det inte följer ett normalt användande. Vi misstänker därför att din mobil har drabbats av ett virus som kallas Flubot.

Hur kom viruset in i din mobil?

Du har förmodligen fått ett skadligt SMS. Det meddelandet brukar innehålla en länk som du uppmanas klicka på. Det kan tex vara en uppmaning att se din leveransstatus. När du klickade på länken så tog viruset över din mobil. Detta virus installerar ett spionprogram på din mobil som stjäl lösenord och annan känslig information. Spionprogrammet kommer också komma åt din kontaktinformation och skicka ut ytterligare SMS, vilket innebär att spionprogramvaran sprids ytterligare.

Stoppa spridning av viruset

För att hindra att viruset sprids till andra mobiltelefoner i vårt nät har vi tillfälligt tagit bort möjligheten för dig att skicka vissa typer av SMS. För att radera viruset från din telefon, ber vi dig att göra en fabriksåterställning av din telefon innan du kan skicka dessa typer av SMS igen.

Radera viruset från din mobil

Spionprogrammet måste raderas från din mobil. Det enda sättet att få bort viruset är att göra en fabriksåterställning.

Gör följande steg:

  1. Genomför en fabriksåterställning av din mobil
  2. Ska du ställa in enheten efter återställningen genom att återställa från en säkerhetskopia bör du inte återställa från säkerhetskopior som skapats efter att du laddat ner appen. Mobilen riskerar då åter att infekteras
  3. Byt lösenord till konton som du loggat in på efter att din enhets infekterats

Så undviker du virus i framtiden

  • Klicka inte på länkar i SMS med okänd avsändare
  • Installera inga appar om du blir uppmanad via SMS
  • Stavfel och konstiga formuleringar är ett stort varningstecken
  • Var extra vaksam. Väntar du en leverans är det bättre att gå in på företagets officiella webbplats och spåra leveransen
  • Radera meddelandet

Vi hjälper gärna till!

Vill du prata med någon från Tre? Du kan gå in till en butik eller ringa vår kundservice så hjälper vi dig.