Till innehållet
Meny

Kom igång med Huawei B2368.

Hur installerar jag min nya router? Nedan finns en snabbguide för att du ska komma igång.

1. Sätt i SIM-kortet.

Använd en skruvmejsel för att öppna SIM-kortsplatsen i den cylinderformade utomhusantennen (ODU). Sätt i SIM-kortet och återslut luckan med skruvmejseln.

2. Installera inomhusroutern.

Sätt i internetkabeln i PoE-porten och koppla in strömkabeln i inomhusroutern, starta inomhusroutern genom att trycka på av- och påknappen. Dra kabeln från platsen du vill att din inomhusrouter ska vara placerad ut från huset till platsen du vill att den cylinderformade utomhusantennen ska placeras.

Kontrollera täckning i steg 3 och 4 innan en permanent lösning för dragningen av internetkabeln. OBS! Tänk på att du kan behöva borra ett hål i fasaden för att kunna dra internetkabeln från inomhusroutern till utomhusantennen.

3. Installera utomhusantennen.

Sätt i internetkabeln under den cylinderformade utomhusantennen undersida.

4. Kontrollera täckning.

Försäkra dig om att utomhusantennen har täckning genom att flytta den till den tänkta placeringen och vilket ljus som visas på lampan på utomhusantennen.

Grönt ljus: Optimal täckning. Redo för montering
Blått ljus: Bra täckning. Redo för montering.
Konstant gult ljus: Dålig signal. Testa på en annan plats.
Blinkande gult ljus eller rött ljus. Kontakta kundservice.

När du har försäkrat dig om en bra signal. Koppla ur internetkabeln för installation av antennfästet.

5. Montera antennfästet.

Med hjälp av antennfästena kan du antingen fästa din utomhusantenn på ett balkongräcke, husfasad eller på taket.
Om du ska fästa din utomhusantenn på ett balkongräcke eller annat räcke, läs steg 6 och 7.

Om du ska fästa utomhusantennen på en fasad, läs steg 8 och 9.

6. Montera antennfästet på ett räcke.

Använd spännbanden av metall och trä spännbandet igenom hålen på antennfästets fot likt bilden ovan.

7. Fäst på räcket.

Placera antennfästet på räcket och spänn åt spännbandet genom att trä ena änden igenom den andra och skruva åt. justera så att antennfästet har en vertikal position.

8. Montera antennfästet på fasaden.

Först, markera ut borrhål på fasaden, sedan för borra och sätt pluggarna.

9. Skruva fast antennfästet.

Använd en skruvmejsel eller en skruvdragare för att fästa antennfästet.

10. Koppla i internetkabeln.

När antennfästet är på plats, dra internetkabel igenom antennfästet, nedifrån och upp och igenom. Trä på skyddskåpan, packningen och sist övergångsskruven. koppla i internetkabeln i utomhusantennen och sedan skruva fast övergångsskruven, packningen och skyddskåpan för att hålla vatten och fukt borta.

11. Sätt fast utomhusantennen.

Placera utomhusantennen på fästet och rotera utomhusantennen tills du hör ett klick, för att försäkra dig om att utomhusantennen är säkrad.