Rubrik desktop: Beställ bara 3Surfa.
Rubrik mobil: Beställ bara 3Surfa.
Hårdvara:
Fritext hårdvara: SIM-kort med 3Surfa 2GB-Obegränsat kan beställas med 0, 12 eller 24 mån.
Abonnemang:
Fritext abonnemang: BookBeat ingår i två månader.
Bindningstid:
Knapplänk: https://www.tre.se/privat/webshop/abonnemang
Knapptext: Till abonnemangen
Override-bild: /Global/2018/abonnemang/3Surfa-ikon.png

Bakgrundsbild:

Utfallande override-bild: