Rubrik desktop: 25 GB extra surfpott.
Rubrik mobil: 25 GB extra surfpott.
Hårdvara:
Fritext hårdvara: Just nu får du 25 GB extra surfpott att förbruka under 12 månader när du väljer att förnya med 3Bredband Go 15GB.
Abonnemang: /Data-Pages/NyaAbonnemang/Data/3Bredband/3Bredband-Go-Obundet-15GB/
Fritext abonnemang: Minsta totalkostnad 1 788 kr.
Bindningstid: /Data-Pages/Bindningstider/12/
Knapplänk: https://www.tre.se/privat/webshop/varukorg?p=1_11,2_34260
Knapptext: Förläng 3Bredband Go 15GB Obundet
Override-bild: /Global/2019/Privat/Handla/Bredband/simonly_3bredband_15gb_forlang_25gb_ny.png

Bakgrundsbild:

Utfallande override-bild: