Gå till innehållet
Desktop image missing

Dags att byta upp till 4G och 5G

Utfasningen planeras pågå till och med slutet av 2025 och för att garantera en säker och kontrollerad övergång från 3G görs utfasningen successivt och parallellt med att kunder flyttas över till 4G och 5G.

Vad betyder det här för dig?

Förändringen kan innebära att äldre mobiltelefoner och annan utrustning som inte stödjer 4G och 5G behöver bytas till nyare modeller. Om du inte byter kan det innebära att mobilen eller utrustningen inte längre kan användas.

Hur påverkas du?

Vi planerar för att fortsätta ha kvar 3G på ett lägre frekvensband (900 Mhz) fram till slutet av 2025. Du kan komma att uppleva försämrad datahastighet pga att kapaciteten blir mer begränsad men i övrigt kommer du fortfarande att kunna ringa och surfa likt det du gör idag.

För att säkerställa en god upplevelse så rekommenderar vi att du byter till en nyare mobil eller router som har stöd för 4G. Se listan nedan över äldre 3G-mobiler.

Övrig utrustning

Tänk på att denna utfasning även kan påverka annan utrustning med SIM-kort. Det kan vara allt från larm, trådlösa kameror och andra uppkopplade enheter. Om dessa endast har stöd för 3G måste de bytas ut till modernare utrustning som stödjer 4G och/eller 5G.

Om du fortfarande är osäker på om detta gäller dig kan du kontakt vår kundservice eller besöka en av våra butiker så hjälper vi dig gärna.

Frågor & Svar

Vi påbörjar nu utfasningen av 3G-nätet. För att garantera en säker och kontrollerad övergång beräknas arbetet med att succesivt stänga ner 3G-basstationer och flytta kunder till 4G och 5G. Planen är att vara klara till slutet av 2025, dock planerar vi för att även efter 2025 ha kvar 3G men på 900 MHz. Ingen kund riskerar att bli utan täckning efter nedstängning av vårt äldsta nät men för att få bästa möjliga upplevelse så rekommenderar vi att man flyttar till 4G/5G.

Utfasningen av vårt äldsta 3G-nät sker successivt från och med hösten 2021 och planeras att vara klar i slutet 2025. För att minska påverkan och säkra en smidig övergång för alla våra kunder stänger vi ned ett begränsat antal 3G-nätbasstationer åt gången. Vi kommer inte att stänga ner basstationer innan ersättningstäckningen med 4G och 3G på 900 Mhz är minst lika bra.

Redan i dag har de flesta av våra kunder telefoner och abonnemang som stödjer 4G, både för röst och data. Om du som kund inte har det rekommenderar vi att du byter till en 4G- eller 5G-telefon för att kunna använda dina tjänster fullt ut när 3G fasas ut. Röstsamtal kommer att fortsätta fungera via 3G även efter 2025 men för att få den bästa möjliga upplevelsen för både röst och data rekommenderar vi att du byter till en nyare telefon som stödjer 4G/5G.

Utfasningen av 3G-nätet sker successivt, d.v.s. basstation för basstation, för att säkra en smidig övergång för våra kunder. Vi informerar generellt och i god tid om utfasningen av 3G och vad det innebär för våra kunder på tre.se, genom riktad information till våra företagskunder och även till privatkunder som t.ex. är storförbrukare av 3G.

Vi arbetar även tillsammans med övriga företag inom telekombranschen med att informera tillverkare, leverantörer och kunder i god tid innan 3G-nätet fasas ut för att underlätta för alla att hinna byta utrustning. Mer information finns hos på TechSveriges hemsida samt på tre.se hittar du aktuella täckningskartor för 3G, 4G och 5G

De allra flesta telefoner med tryckknappar har endast stöd för 3G (och/eller 2G), men inte alla. Om du är osäker, kom in till en av våra butiker eller ring kundservice så hjälper vi dig.

__Exempel på några äldre modeller som saknar 4G-stöd; __

  • Doro 5516/516 (mobil)
  • Doro 530X (mobil)
  • Doro 631 (mobil)
  • Huawei E8258 (mifi-router)
  • Huawei F688 (hem-/fasttelefon)
  • iPhone 4 (mobil)
  • iPhone 4S (mobil)
  • Galaxy Xcover 271 (mobil)