Till innehållet
Meny

Batterier & dieselaggregat.

Vi månar om att säkerställa en bra mobil upplevelse genom att bygga vårt nät med alternativa och speglade lösningar. Reservkraft i form av batterier och dieselaggregat tar över strömförsörjningen vid strömavbrott. Och om en fiberkabel t ex skulle grävas av, finns det en annan fiberförbindelse som är dragen en annan väg. Dessutom är de kritiska delarna av vårt nät placerad på olika geografiska platser. På så vis har vi fungerande utrustning som kan ta över om den ena går ner.

Läs mer om hastighet